Regulamin

Zapoznaj się z naszym regulaminem

Regulamin

 1. Pokoje gościnne wynajmowane są na doby.
 2. Doba rozpoczyna się o godzinie 14.00 i kończy o godzinie 10.00.
 3. Przerwanie pobytu przez Gościa nie jest podstawą do zwrotu wpłaconej należności.
 4. Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.
 5. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 7.00.
 6. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających Gościa jest zabronione, chyba że Gość uzgodni tę kwestię wcześniej z właścicielem.
 7. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia (w przeciwnym wypadku Gość zostanie obciążony kwotą 200 zł). Palenie dozwolone jest na zewnątrz w miejscach do tego wyznaczonych.
 8. Prosimy o zachowanie czystości w pomieszczeniach kuchennych (pomywanie, wycieranie i układanie naczyń na swoje miejsca należy do obowiązków Gościa).
 9. Gość ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Gość nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną niestanowiących wyposażenia obiektu poza : komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.
 10. W pokojach obowiązuje zakaz przemieszczania mebli bez zgody właściciela.
 11. Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Gość zobowiązany jest zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć drzwi od pokoju na klucz.
 12. Prosimy o nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę.
 13. W przypadku zgubienia kluczy do pokoju lub do drzwi wejściowych Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł za każdy klucz.
 14. Gość zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych podczas pobytu. W przypadku wyrządzenia szkód w obiekcie Gość zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat.
 15. Parking jest niestrzeżony i bezpłatny. Prosimy o nie pozostawianie wartościowych rzeczy w samochodach. Za szkody wyrządzone na parkingu właściciel nie odpowiada.
 16. Obiekt nie odpowiada za niezależne od niego awarie i ich skutki.

Życzymy miłego wypoczynku!